savica_letak_1

HRVATSKO ORNITOLOŠKO DRUŠTVO (HOD) je utemeljeno 1993. godine kao neprofitna nevladina organizacija sa sjedištem u Zagrebu.

 

Temeljni ciljevi Društva jesu:

 • Održavanje i unapređivanje raznolikosti, rasprostranjenosti i brojnosti ptičjih vrsta, te očuvanje njihovih staništa u Hrvatskoj
 • Poticanje proučavanja i vrednovanja ptica ali i cijele prirode Hrvatske
 • Zaštita ptica i njihova staništa i općenito zaštita prirode u Hrvatskoj
 • Popularizacija svih područja ornitologije (znanost koja se bavi proučavanjem ptica)
 • Popularizacija svih aktivnosti vezanih za zaštitu ptica
 • Usklađivanje odnosa između ljudi i ptica poticanjem održivog razvoja i zaštite prirode
 • Okupljanje ornitologa te svih ljubitelja ptica i prirode u svrhu ostvarivanja gore navedenih ciljeva.

PREDAVANJA, PROJEKCIJE FOTOGRAFIJA, IZLETI

Od svog nastanka Društvo je organiziralo brojna predavanja: što namjenska edukativna predavanja za ciljane grupe ljudi, što popularna informativna predavanja za širu javnost. Od 2003. Društvo održava kontinuirana predavanja u prostorijama Prirodoslovno-Matematičkog fakulteta.

Neka od održanih predavanja bila su:
Zimovanje ptica vodarica u Hrvatskoj,
Štekavci u sjeverozapadnoj Hrvatskoj,
Galebovi u Zagrebu,
Kosac – tajanstvena ptica vlažnih livada,
Djetlići i Žune Hrvatske,
Elenorin sokol u Hrvatskoj – stanje, ugroženost i zaštita,
te mnoga druga predavanja.

Nadovezujući se na teme predavanja organiziraju su izleti, npr. na smetlište Jakuševac (promatranje i određivanje galebova), u Maksimir (promatranje i određivanje djetlića i žuna), na ribnjake Draganić (promatranje i određivanje ptica vodarica). Također se kontinuirano održavaju projekcije fotografija. Neke od održanih projekcija bile su na temu: Ptice sjeverozapadne Hrvatske; Svijet koji nestaje; Madagaskar…

Pomozite u ostvarenju navedenih ciljeva
Kako možete pomoći?
Pomoći možete učlanjenjem u HOD,
donacijom ili sponzorstvom.
savica_letak_2

PROJEKTI

Jedna od glavnih aktivnosti Hrvatskog ornitološkog društva je pokretanje i provođenje odabranih projekata u smislu postizanja predhodno navedenih ciljeva. U svim dosad provedenim projektima naglasak se stavio na podizanje svijesti šire javnosti o važnosti zaštite ptica i prirode općenito, te održivog suživota ljudi i ptica.

Članovi Hrvatskog ornitološkog Društva uočili su važnost Savice, te su proveli projekt njene zaštite:

Projekt “Savica”

Ovim projektom osmišljen je model zaštite malih prirodnih područja od lokalnog značaja. Savica je malo močvarno područje unutar Zagreba, a predstavlja stari rukavac rijeke Save te kompleks kanala.

Sa stajališta lokalne zaštite i održanja razine kvalitete života u Zagrebu, Savica je izuzetno značajna jer predstavlja zadnje močvarno područje unutar grada. Predstavlja važno utočište mnogim biljnim i životinjskim vrstama, a izuzetno je važna za ptice na selidbi koje se tu odmaraju i prikupljaju snagu za nastavak puta. Do danas je na Savici zabilježeno više od 160 vrsta ptica.

Važnost Savice najviše se može uočiti u kontekstu njenog smještaja unutar milijunskog grada gdje predstavlja mjesto ekološke edukacije građana a posebno studenata i učenika. Zbog svoje blizine centru grada Savica predstavlja idealno mjesto za takve aktivnosti, a također i pogodno mjesto za jednostavno uživanje u prirodi.

Projekt Savica sadržavao je slijedeće programe: Program biološkog monitoringa, program poboljšanja zaštite i očuvanja Savice (akcija “Dani Savice”), te Program ekološkog obrazovanja učenika, studenata i odraslih osoba.
Savica je 1991. godine proglašena Značajnim krajolikom s izdvojenim specijalnim zoološkim rezervatom.

Projekt “ptice – naši sugrađani”

Projekt je započeo u proljeće 2004. godine s osnovnim ciljem popularizacije ornitologije kod učenika osnovnih škola.

U prvoj godini rada Projekt se sastojao od 4 glavne akcije: KRILA MOG KVARTA (sakupljanje podataka za Atlas ptica gnjezdarica grada Zagreba), PTICA – ŠTO JE TO? (učeničko natjecanje: školsko gradivo šestih i sedmih razreda vezano za ptice), ZIMA BEZ ZIMNICE (postavljanje edukativne izložbe i radionice u OŠ Matka Laginje – educiranje učenika kako i s čime hraniti ptice za vrijeme zimskih mjeseci te kako izraditi i postaviti kućice za ptice), I PTICE IDU NA ZIMOVANJE (Jarunsko jezero u Zagrebu – upoznavanje ptica močvarica koje zimi borave u našoj okolici).

Zavod za školstvo Republike Hrvatske proučio je naš projekt i pohvalio ga nazivajući ga projektom u duhu suvremenog obrazovanja i suvremenog odnosa prema okolišu. Projekt je osmišljen kao kontinuirana edukacija učenika i njihovih nastavnika. Planiramo dugoročno trajanje projekta te proširivanje aktivnosti na druge akcije i uključivanje još većeg broja škola i učenika.

Projekt “Atlas ptica gnjezdarica grada Zagreba”

Društvo od 2003. godine provodi projekt kartiranja ptica grada Zagreba s ciljem izrade Atlasa ptica gnjezdarica grada Zagreba. Izrađuje se kvantitativni atlas, dakle takav kojim se osim prisutnosti ptica u gradu bilježi i njihova brojnost.

Projekt je započet 2003. godine prebrojavanjem kolonijalnih vrsta: gačaca i piljaka (vrste koje gnijezde u više ili manje povezanim skupinama), a 2004. godine započelo je kartiranje svih vrsta. Kartiranje mogu provoditi članovi društva bez obzira na stupanj poznavanja ptica. Manje iskusni suradnici mogu popisivati samo one vrste koje poznaju (npr. golubove, vrapce, koseve, vrane) dok će iskusniji popisati sve vrste.
Nizom predavanja suradnici se educiraju o načinu izrade Atlasa te informiraju o dobivenim rezultatima. Projekt će trajati dok se ne popišu brojnosti svih vrsta ptica koje gnijezde na cijelom području Zagreba.

Ostali projekti

 • Spašavanje kolonije čaplji i žličarki na ribnjacima Jelas
 • Monitoring faune ptica ornitološkog rezervata otoka Pag, Vranskog jez. i ušća Neretve
 • Status i zaštita sova u šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj
 • Ptice vlažnih livada uz rijeku Odru – stanje, ugroženost i zaštita
 • Status i zaštita sredozemnog galeba u južnom Jadranu
 • Spašavanje kolonije malih vranaca i čaplji danguba u Parku prirode Vransko jezero

PUBLIKACIJE

Društvo je izdalo jedini priručnik za promatranje i određivanje ptica na hrvatskom jeziku, Collinsov džepni vodič: “Ptice Hrvatske i Europe”.

Priručnik se može naručiti na broj telefona:
098/415-807 (gosp. Drago Gatolin) a cijena iznosi 195,00 kn.

Ostale publikacije:

 • brošura “Ptice močvarice i močvarna staništa u Hrvatskoj”
 • brošura “Sove”
 • brošura “Ptice vlažnih livada uz rijeku Odru”
 • zbornik priopćenja “Šaranski ribnjaci i zaštita ptica močvarica u Hrvatskoj”
 • letak “Savica”
 • letak “Jelas polje”
 • brošura “Izrada kučica za ptice”
 • plakat “Ptice grada Zagreba”
 • plakat “Savica”

Publikacije su besplatne, te zainteresirani mogu kontaktirati Društvo i zatražit primjer

kljuc
mocvarice
sove
saranski
travnjaci
jelas
ptice