Izvršeno proljetno poribljavanje 2022

Izvršeno proljetno poribljavanje 2022

posted in: Uncategorized | 0

Sukladno odluci Izvršnog odbora Društva, dana 08.03.2022 godine  obavljeno je planirano poribljavanje jezera Savice sa 2000 kg, konzumnog šarana (težine od 2,5 kg do 3,5 kg) iz ribnjaka „IHOR PARK“,Crna mlaka.

Poribljavanje se obavilo na jezerima Savica na više lokacija (Velikoi Jezero, Vrbova, Plavac, Ušće, Havaji)

Zbog navedenih razloga, sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, N.N. 63/19, koji je na snazi od 06.07.2019 godine, zabrana svakog ribolova na jezerima Savice trajati će

od dana 08.03.2022 godine (utorak), od 10,00 sati, do dana 12.03.2022 godine (subota) do 06,00 sati.

Zabrana ribolova se ne odnosi na jezera: Potkova (ulovi i pusti), CMP-Stara Savica, i rijeku Savu u dijelu kojim gospodari naše Društvo.