Obavijest o poribljavanju i zabrani ribolova !

posted in: Novost | 0
– OBAVIJEST –
( o poribljavanju )

 

Sukladno odluci Izvršnog odbora Društva, obaviještavaju se svi članovi ŠRD “Pešćenica”-Zagreb, da će se dana 10.03.2020. godine (utorak) u jutarnjim satima obaviti planirano godišnje poribljavanje jezera Savice sa 1850 kg konzumnog šarana i 500 kg amura iz ribnjaka “IHOR PARK”, Crna mlaka.

Poribljavanje će se obaviti na jezerima Savice.

Zbog navedenih razloga, sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, N.N. 63/19, koji je na snazi od 06.07.2019 godine, zabrana svakog ribolova na jezerima Savice trajati će od dana 10.03.2020 godine (utorak), od 07,00 sati, do dana 14.03.2020. godine (subota) do 06,00 sati.

Zabrana ribolova se ne odnosi na jezera: Potkova (ulovi i pusti), CMP – Stara Savica i rijeku Savu u dijelu kojim gospodari naše Društvo.

Bistro,

za ŠRD “Pešćenica”

predsjednik Društva:

Željko Hukić