Obavijest o poribljavanju i zabrani ribolova

posted in: Novost | 0

Sukladno odluci Izvršnog odbora Društva, obavještavaju se članovi ŠRD „Pešćenica“-Zagreb, da će se:
dana 08.03.2022 godine (utorak) u jutarnjim satima  obaviti planirano godišnje poribljavanje jezera Savice sa 2000 kg, konzumnog šarana iz ribnjaka „IHOR PARK“,Crna mlaka.

Poribljavanje će se obaviti na jezerima Savice na više lokacija.

Zbog navedenih razloga, sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, N.N. 63/19, koji je na snazi od 06.07.2019 godine, zabrana svakog ribolova na jezerima Savice trajati će

od dana 08.03.2022 godine (utorak), od 10,00 sati, do dana 12.03.2022 godine (subota) do 06,00 sati.

Zabrana ribolova se ne odnosi na jezera: Potkova (ulovi i pusti), CMP-Stara Savica, i rijeku Savu u dijelu kojim gospodari naše Društvo.

 

 

Bistro,

za ŠRD» Pešćenica»
Predsjednik Društva:
Željko Hukić