Poribljavanje

Poribljavanje

posted in: Novost | 0

Tijekom 10. i 11. mjeseca 2021. godine jezera Savica piribljena su u nekoliko navrata sa šaranima, amurima, štukama i smuđevima.

  • 19.10.2021. poribljeno je sa 1500 kg šarana
  • 21.10.20211. poribljeno je sa 500 kg šarana težine 3 – 4 kg i 500 kg amura težine 4 – 9 kg
  • 22.11.2021. poribljeno je sa 250 kg štuke i 250 kg smuđa