Radno vrijeme blagajne ŠRD Pešćenica :

Prodaja GODIŠNJIH i DNEVNIH dozvola obavlja se na blagajni, u ribičkom domu na Jezerima Savice, Miševečka bb.

*raspored rada blagajne i prodaje dozvola  je naveden u Prodaja godišnjih karata 2024.

DNEVNE dozvole je moguće kupit i kod dežurnog ribočuvara:

Ribočuvarska služba 099 6951-746 – 24 sata na dan.

Sukladno važečem zakonu o slatkovodnom ribarstvu, Ribič ne može započeti ribolov bez kupljene godišnje ili dnevne dozvole. Popis dozvoljenog ulova mora se upisati u  aplikaciju mRibič, a može se upisati samo za vrijeme boravka  u ribolovu, odmah po ulovu. Po završetku ribolova ribič je dužan izvršiti odjavu u navedenoj aplikaciji.

Da bi mogao izvršiti tražene aktivnosti ribič aktivira Očevidnik u aplikaciji mRibic, unošenjem svog OIB-a i br. ribolovne karte kojeg dobiva nakon kupnje ribičke dozvole, Gmailom ili usmeno od blagajnika Društva.

Godišnja karta se izdaje elektronski te se ne može izdati ako ribič ne posjeduje novu elektronsku iskaznicu o položenom ribičkom ispitu, kao i novu člansku iskaznicu, te je iskaznice dužan imati kod sebe prilikom obavljanja ribolova. ( karte se izdaju nakon uplate društvenih obaveza)

Svi upiti u vezi novih pravila kupnje ribolovnice i obavljanja ribolova mogu se dobiti u ribičkom domu u radnom vremenu blagajne Društva. Svi prisutni na ribolovnom području dužni su se pridržavati Zakonskih i odredbi društva koje su navedene u Informatoru društva za 2024. godinu.

Cijenu dozvola određuje nadležno Ministarstvo, a članarinu i naknade Izvršni odbor Društva .

Za 2024. godinu na jezerima Savice:

Dnevna dozvola je 2,65 €,, uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda uplaćuje na posebnu uplatnicu 17,35 €, ukupno: 20,00 €.

Trodnevna dozvola je 6,64 €, uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda uplaćuje na posebnu uplatnicu 43,36 €, ukupno 50,00 €.

Sedmodnevna dozvola je 9,29 €, uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda uplaćuje na posebnu uplatnicu 100,71 €, ukupno 110 €.

Godišnja dozvola:

Ribolovnica seniori, seniorke, juniori, HRVI i Inv.rada:                 13,27 €.

Godišnja članarina za seniore, HRVI i inv. rada                          126,73 €.

Godišnja članarina za seniorke i juniore:                                      96,73 €.

Godišnja članarina za kadete                                                         10,00 €.

Naknada za jednu neodrađenu radnu akciju                              15,00 €.

Upisnina za nove članove                                                              200,00 €.

Druga karta (nakon ispunjene kvote ulova ribe):                       50,00 €.
Donacije za ključ od rampi:                                                              8,00 €.

Dozvole na ribolovnim vodama rijeke Save:

Dnevna dozvola je 2,65 €,, uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda uplaćuje na posebnu uplatnicu 12,35 €, ukupno: 15,00 €.

Trodnevna dozvola je 6,64 €, uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda uplaćuje na posebnu uplatnicu 28,36 €, ukupno 35,00 €.

Sedmodnevna dozvola je 9,29 €, uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda uplaćuje na posebnu uplatnicu 40,71 €, ukupno 50 €.