Radno vrijeme blagajne ŠRD Pešćenica :

Prodaja GODIŠNJIH i DNEVNIH dozvola obavlja se isključivo na blagajni, u ribičkom domu na Jezerima Savice, Miševečka bb.

  • Ponedjeljkom od 17 do 19 sati
  • Srijedom od 10 do 12 sati
  • Petkom od 17 do 19 sati

Sukladno važečem zakonu o slatkovodnom ribarstvu, Ribič ne može započeti ribolov bez kupljene godišnje ili dnevne dozvole, te bez prijave u aplikaciji mRibic. Popis dozvoljenog ulova mora se upisati u naprijed navedenu aplikaciju, a može se upisati samo za vrijeme boravka  u ribolovu. Po završetku ribolova ribič je dužan izvršiti odjavu u navedenoj aplikaciji.

Da bi mogao izvršiti tražene aktivnosti ribič aktivira Očevidnik u aplikaciji mRibic, unošenjem svog OIB-a i br. ribolovne karte kojeg dobiva nakon kupnje ribičke dozvole, Gmailom ili usmeno od blagajnika Društva.

Godišnja karta se izdaje elektronski te se ne može izdati ako ribič ne posjeduje novu elektronsku iskaznicu o položenom ribičkom ispitu, koju iskaznicu je dužan imati kod sebe prilikom obavljanja ribolova. ( karte se izdaju nakon uplate društvenih obaveza)

Svi upiti u vezi novih pravila kupnje ribolovnice i obavljanja ribolova mogu se dobiti u ribičkom domu u radnom vremenu blagajne Društva. Svi prisutni na ribolovnom području dužni su se pridržavati Zakonskih i odredbi društva koje su navedene u Informatoru društva za 2022. godinu.

Ribočuvarska služba 099 6951-746 – 24 sata na dan.

Cijenu dozvola određuje nadležno Ministarstvo, a članarinu i naknade Izvršni odbor Društva .

Za 2022. godinu :

Na jezerima Savice dnevna dozvola je 20,00 kn, uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda uplaćuje na posebnu uplatnicu 130,00 kuna, trodnevna dozvola je 50,00 kuna uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda uplaćuje na posebnu uplatnicu 350,00 kuna, sedmodnevna dozvola je 70,00 kuna uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda uplaćuje na posebnu uplatnicu 730,00 kuna, Godišnja dozvola je 100,00 kuna plus članarina od 650,00 kuna te upisnina prve godine od 200,00 kuna.

Na ribolovnim vodama rijeke Save dnevna dozvola je 20,00 kn, uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribe uplaćuje na posebnu uplatnicu 80,00 kuna, trodnevna dozvola je 50,00 kuna uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribe uplaćuje na posebnu uplatnicu 180,00 kuna, sedmodnevna dozvola je 70,00 kuna uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribe uplaćuje na posebnu uplatnicu 280,00 kuna.

 

Godišnja ribolovnica iznosi 100,00 kn ,
Godišnja članarina iznosi 650,00 kn,
Naknada za neodrađenu radnu akciju iznosi 100,00 kn ,
Upisnina za nove članove iznosi 200,00 kn.