Radno vrijeme blagajne ŠRD Pešćenica :

Do 31.01.2021. je svaki dan (osim nedjelje)  od 08,00 do 12,00

Od 01.02.2021. sukladno informatoru za 2021. godinu

Prodaja GODIŠNJIH i DNEVNIH dozvola obavlja se isključivo na blagajni, u ribičkom domu na Jezerima Savice, Miševečka bb.

 • Ponedjeljkom od 17 do 19 sati
 • Srijedom od 10 do 12 sati
 • Petkom od 17 do 19 sati

Sukladno važečem zakonu o slatkovodnom ribarstvu, Ribič ne može započeti ribolov bez kupljene godišnje ili dnevne dozvole, te bez prijave u aplikaciji mRibic. Popis dozvoljenog ulova mora se upisati u naprijed navedenu aplikaciju, a može se upisati samo za vrijeme boravka  u ribolovu. Po završetku ribolova ribič je dužan izvršiti odjavu u navedenoj aplikaciji.

Da bi mogao izvršiti tražene aktivnosti ribič aktivira Očevidnik u aplikaciji mRibic, unošenjem svog OIB-a i br. ribolovne karte kojeg dobiva nakon kupnje ribičke dozvole, Gmailom ili usmeno od blagajnika Društva.

Godišnja karta se izdaje elektronski te se ne može izdati ako ribič ne posjeduje novu elektronsku iskaznicu o položenom ribičkom ispitu, koju iskaznicu je dužan imati kod sebe prilikom obavljanja ribolova. ( karte se izdaju nakon uplate društvenih obaveza)

Svi upiti u vezi novih pravila kupnje ribolovnice i obavljanja ribolova mogu se dobiti u ribičkom domu u radnom vremenu blagajne Društva. Svi prisutni na ribolovnom području dužni su se pridržavati Zakonskih i odredbi društva koje su navedene u Informatoru društva za 2021. godinu.

Ribočuvarska služba 099 6951-746 – 24 sata na dan.

Cijenik dozvola za 2021. godinu:

 • Seniori – 100 kn dozvola + 650 kn članarina
 • Seniorke – 100 kn dozvola + 450 kn članarina
 • Juniori – 100 kn dozvola + 450 kn članarina
 • Kadeti i kadetkinje – 60 kn članarina
 • Ratni vojni invalidi (RVI) i invalidi rada – 100 kn dozvola + 650 kn članarina
 • Članovi sa 80 i preko godina starosti – 100 kn dozvola + 300 kn članarina
 • Upisnina za nove članove 200 kn
 • Naknada za neodrađenu radnu akciju 100 kn ( x2)

Oslobođeni radnih akcija: svi invalidi i članovi sa preko 65 godina

Za invalide nema upisnine

Prilikom kupnje dnevnih dozvola ribič će biti upoznat sa zaštitnim ribolovnim propisima i zabrani lova pojedinih vrsta ribe sukladno važećim zakonima.

Hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata prilikom kupnje invalidske karte dužni su predočiti originalno trajno rješenje o dokazivanju statusa HRVI-a Domovinskog rata i kopiju rješenja koja ostaje u Društvu.