Zamjena uvjerenja o položenom ribičkom ispitu

posted in: Novost | 0

Zamjena uvjerenja u položenom ribičkom ispitu odvijat će se svaki utorak od 9 do 11 sati u prostorijama društva ŠRD Pešćenica, Miševečka bb.

Sa sobom je potrebno ponijeti staro uvjerenje (iskaznicu) o položenom ribičkom ispitu, osobnu iskaznicu, OIB ako nije na osobnoj te broj telefona.